Lær at udføre et sikkert arbejde i højderne

I vindmølleindustrien kommer man ikke udenom at skulle arbejde i højderne. Højder er en del af arbejdet med vindmøllerne og for at blive rustet på bedst mulig måde til at arbejde i højderne, kan et kursus fra Global Wind Academy hjælpe dig med dette. Kursisterne opnår en grundlæggende viden og færdigheder til at kunne arbejde sikkert i højderne. Kurset består af flere forskellige moduler, så man er rustet til at håndtere arbejdsopgaver og nødsituationer i højderne.

Hvad består kurset af?

Global Wind Academy tilbyder kurset GWO Refresher Basic Safety Training – Onshore. Generelt giver kurset deltagerne en grundlæggende viden og færdigheder, der gør dem i stand til at arbejde sikkert i vindmølleindustrien. Kurset opfylder dermed kravene til nyansatte og håndtering af nødsituationer i vindmølleindustrien. Kurset er delt op i moduler, som består af manuel håndtering, førstehjælp og brandbevidsthed. Formålet med manuel håndtering er, at træne kursistens evne til at udføre manuelle håndteringsopgaver på en sikker måde. Kurset er designet til at forbedre og genopfriske kursisternes bevidsthed gennem både teoretisk viden og praktisk træning. Hovedfokus er på at øve korrekte teknikker.

Gennem teoretisk og praktisk træning, kommer kursisterne igennem et førstehjælp. Her lærer de at administrere sikker og effektiv førstehjælp. Formålet med brandbevidstheden er, at give deltagerne den grundlæggende viden og færdigheder gennem teoretisk og praktisk træning til at forebygge brande, foretage indledende og passende dømmekraft ved vurdering af en brand, styre evakuering af personale for at sikre, at alle er sikkert evakueret og redegjort for i tilfældet af en uoverskuelig brand og hvis det vurderes at være sikkert, effektivt at slukke en indledende brand ved at bruge grundlæggende håndholdt brandslukningsudstyr.

Hvilke krav er der til kurset?

For at kunne deltage i kurset skal kursisten være fysisk og medicinsk egnet for at deltage i GWO Træning. Hos Global Wind Academy kan faldsikringssystemerne maksimalt håndtere 136 til 140 kg. For kursisterne inkluderer denne maksimalvægt tøj og sikkerhedsudstyr. Vejledningen for egen kropsvægt er maksimalt 125 kg. Det er vigtigt at være fysisk og medicinsk egnet, når man arbejder i højderne, da man skal kunne håndtere de arbejdsopgaver og eventuelle nødsituationer, der måtte kommer undervejs. Udover dette kursus, kan man finde flere GWO kurser. Kurserne er også godt fordelt langs vestkysten, hvilket giver alle muligheden for at deltage i kurserne.